Portretrecht: mag u een foto waar klanten op staan zomaar publiceren?

Leestijd3 minuten
Bron : Gielen Juridisch Advies

Portretrecht: mag u een foto waar klanten op staan zomaar publiceren?

Tijdens de social media bijeenkomst voor de ondernemersvereniging Gastvrij Roerdalen werd het onderwerp content aangehaald. Content kan bestaan uit tekst, foto’s, video’s, infographics en nog veel meer uitingen. Onverwacht werd het portretrecht aangehaald en hoe hiermee om te gaan.

Het meest actuele (20-09-2016) die we hebben gevonden, kwam van onze jarenlang bevriende partner. Gielen Juridisch Advies.

Het portretrecht

Het portretrecht maakt onderdeel uit van het auteursrecht. Het portretrecht komt in ‘beeld’ op het moment dat iemand herkenbaar is op bijvoorbeeld een foto. Met herkenbaar wordt niet alleen bedoeld dat de persoon te herkennen is door het gezicht maar ook door een specifieke lichaamshouding of de omgeving.  Dus ook al staat de persoon er niet met zijn gezicht op, maar is hij/zij bijvoorbeeld van de achterkant gefotografeerd? Ook dan is het portrecht van toepassing. Van belang is dat de persoon door bekenden te herkennen is. Is dat het geval? Dan is het portretrecht van toepassing.

Het portretrecht is van toepassing op: foto’s, schilderijen, tekeningen en zelfs op een karikatuur.

Soorten portretrecht

Of de maker toestemming nodig heeft, is afhankelijk van de situatie. De wet maakt onderscheid tussen 2 situaties:

  1. Portretten die in opdracht zijn gemaakt. Voorbeelden van portretten in opdracht zijn: een persoon gaat naar een fotograaf om foto’s van zichzelf te laten maken. Of hij gaat naar een kunstenaar om zich zelf te laten schilderen. Als hiervan sprake is dan heeft de maker (bijvoorbeeld de fotograaf of kunstenaar) de auteursrechten. De fotograaf of kunstenaar moet toestemming hebben om de foto’s of het schilderij te publiceren. Staan er meerdere mensen op de foto’s of op het schilderij dan heeft de maker toestemming nodig van iedereen.
  2. Portretten die niet in opdracht zijn gemaakt. Een voorbeeld is: bezoekers van een evenement worden gefotografeerd. Als een portret niet in opdracht wordt gemaakt dan mag de maker het publiceren en is er geen toestemming nodig, tenzij het redelijk belang van de geportretteerde geschonden wordt. Voorbeelden van een redelijk belang zijn: schending van de privacy of een commercieel belang.

Vraag toestemming

Om achteraf problemen te voorkomen en de zekerheid te hebben dat foto’s waar klanten op staan te publiceren is het verstandig om vooraf toestemming te vragen. Het vragen van de toestemming kan worden gedaan door een zgn. quitclaim.
Is een portret niet in opdracht gemaakt? Vraag dan toestemming om te voorkomen dat de foto verwijderd moet worden omdat het redelijk belang van de geportretteerde geschonden is.  Wanneer men namelijk de toestemming heeft dan kan de geportretteerde later niet claimen dat zijn redelijk belang geschonden is.

Maakt een ondernemer bijvoorbeeld foto’s tijdens een workshop en wilt hij deze publiceren op bijvoorbeeld Facebook? Dan doet hij er verstandig aan om toestemming voor publicatie te vragen aan de bezoekers van de workshop. Omdat de wet geen eisen stelt aan de toestemming kan toestemming gevraagd worden met een contract maar ook per e-mail.

Mijn advies is om de toestemming altijd schriftelijk, niet mondeling, te vragen. Het nadeel van een mondelinge toestemming is dat het lastig de bewijzen is dat de geportretteerde ook daadwerkelijk toestemming gegeven heeft.

Praktijkvoorbeeld

Een aantal dagen geleden heeft de rechter beslist dat de Volkskrant een schadevergoeding van € 1500,- moet betalen omdat ze (op de voorpagina) een foto publiceerde van iemand in een auto, tijdens de strengere controles op luchthaven Schiphol, afgelopen zomer. In deze zaak zou het redelijke belang, de privacy geschonden zijn.

Drones

Om de discussie aan te zwengelen kwam ook een discussie op gang bij het gebruik van Drones om een sfeer-video te maken. Wat zijn hier de beperkingen, want klaarblijkelijk dient men een vliegvergunning nodig te hebben en de Drone dient geregistreerd te staan. Wellicht een interessant thema waar Gielen Advies op kan reageren of een nieuwe blog over wil weiden.

Bron:Gielen Juridisch Advies

De geschiedenis van Google Panda 4.1 (2014)

Leestijd4 minuten

Het is alweer diep in 2016, vandaar een terugblik op de gebeurtenissen rondom de uitrol van Panda – Update en haar geschiedenis

1 oktober 2014 : Vers van de pers Google Panda Update 4.1

Afgelopen week heeft Google medewerker Pierre Far (Webmaster Trends Analyst) via Google+ bekend gemaakt dat een verbeterde versie van hun Panda (4.1) algoritme is uitgerold. Zoals u wellicht  al weet, richt het Panda algoritme zich op slechte content (thin or poor quality content). Google Panda is sinds februari 2011 actief. Het doel van Panda is om websites van lage kwaliteit uit de zoekresultaten te houden, indirect ten gunste van de websites met hoogwaardige content. Leuk extra weetje; Panda is vernoemd naar een ingenieur van Google, Navneet Panda, die de technologie/algoritme heeft bedacht.

Uitrol gaat langzaam

Het uitrollen van de update zal volgens Google eind van deze week afgerond zijn. De uitrol wordt dus over een aantal dagen verdeeld.

Google Panda 4.1

Google Panda 4.1

Signalen van slechte content

Google zou nu nog meer signalen hebben om lage kwaliteit content te herkennen en te onderscheiden van kwalitatieve content. Onderstaande quote komt van Google”

“Based on user (and webmaster!) feedback, we’ve been able to discover a few more signals to help Panda identify low-quality content more precisely. This results in a greater diversity of high-quality small- and medium-sized sites ranking higher, which is nice.”

De uitwerking van deze update zal per land/domein verschillen, maar gemiddeld zullen 3 tot 5 % van de zoekresultaten beïnvloed worden door deze update.

Wij houden natuurlijk nauwlettend de posities van al onze klanten in gaten. Tot heden, zijn geen enkele negatieve effecten zichtbaar. Dit komt mede, doordat wij al een geruime tijd grote waarde hechten aan kwalitatieve content en intensief samenwerken met onze klanten. Bijna al onze klanten hebben onze raad opgevolgd en hebben de content zelf aangepast of laten aanpassen. Dit zou in principe betekenen dat de posities moeten stijgen, al is het maar dat concurrerende pagina’s zouden moeten dalen.

 

De geschiedenis van Panda

Panda update 1
De eerste Panda update, ook wel Panda 1.0, werd op 24 februari 2011 uitgerold. De update is alleen uitgerold in de VS en had daar invloed op ongeveer 12% van de zoekresultaten.

Panda update 2
De twee update (Panda 2.0) kwam op 11 april 2011 en had invloed op 2% van de Engelse zoekresultaten. Panda werd uitgerold naar andere Engelstalige landen.

Panda update 3
Deze update werd op 10 mei 2011 gelanceerd, het is niet duidelijk hoeveel zoekresultaten beïnvloed werden door de update, maar het is waarschijnlijk minder dan de eerste 2.

Panda update 4
Op 16 juni 2011 werd deze update uitgerold, hoe groot de update was is niet bekend. De update zorgde ervoor dat Panda beter werd in het herkennen van scraper websites.

Panda update 5
Panda update 5 kwam op 23 juli 2011. De update moest ervoor zorgen dat Panda beter wordt in het herkennen van kwaliteit content.

Panda update 6
Op 12 augustus 2011 lanceerde Google de 6e Panda update. Vanaf deze update heeft Panda ook invloed op de Nederlandse resultaten. Panda is uitgerold naar alle talen, behalve Chinees, Japans en Koreaans. Het had invloed op 6-9 % van de niet-Engelse resultaten.

Panda update 7
De 7e Panda update kwam op 28 september 2011. Hoeveel invloed de update heeft gehad en wat er veranderd was heeft niet Google bekend gemaakt.

Panda update 8
Panda update 8 of Panda 3.0 zoals hij toen genoemd werd, kwam op 19 oktober 2011. De update werd eerst gezien als kleine update, later werd pas duidelijk dat het om een grote update ging. Verder is er weinig bekend over deze update.

Panda update 9
Deze update had invloed op minder dan 1% van de resultaten en werd daarom door Google als kleine update gezien. De update kwam op 18 november 2011.

Panda update 10
De Panda update 10 werd op 18 januari 2012 uitgerold. De update was een data refresh, een verversing van de data.

Panda update 11
Deze update kwam op 27 februari 2012 en is net als de vorige update alleen een data refresh.

Panda update 12
Panda update 12 kwam op 23 maart 2012. De update had invloed op ongeveer 1,6% van de resultaten.

Panda update 13
Op 19 april 2012 kwam de 13e Panda update. Er is niet veel bekend over deze update.

Panda update 14
De 14e Panda update kwam op 27 april 2012. Wat vooral opvallend is aan deze update is dat er 8 dagen geleden ook al een Panda update uitgerold was.

Panda update 15
De 15e Panda update was een data refresh, die invloed had op minder dan 1% van de resultaten in de VS en ongeveer 1% van de wereldwijde resultaten. De update kwam op 9 juni 2012.

Panda update 16
Op 25 juni 2012 kwam de 16e Panda update. Deze had invloed op ongeveer 1% van de wereldwijde resultaten.

Panda update 17
Ook de 17e Panda update, die op 24 juli 2012 uitgerold werd, was een data refresh. Net als vorige update had het invloed op ongeveer 1% van de resultaten.

Panda update 18
De op 20 augustus gelanceerde Panda update 18 is bijna hetzelfde als de vorige update. Een data refresh met invloed op ongeveer 1% van de resultaten.

Panda update 19
Deze update ging live op 18 september 2012. Weer een data refresh, deze keer beïnvloedde het 0,7% van de resultaten.

Panda update 20
De 20ste Panda update die op 27 september kwam, was eindelijk weer eens een update waarbij het algoritme ook geüpdatet werd. De update had invloed op 2,4% van de Engelse resultaten. Bij andere talen zou dit minder zijn (het beïnvloedde 0,5 van de Spaanse en Franse resultaten).

Panda update 21
Op 5 november kwam de 21ste update. Deze update had invloed op 0,4 van de wereldwijde resultaten en 1,1% van de resultaten in de VS.

Panda update 22
Op 21 november 2012 kwam er weer een data refresh, die 1,1% van de Engelse resultaten beïnvloedde.

Panda update 23
Google lanceerde op 21 december 2012 een data refresh die 1,3% van de Engelse resultaten beïnvloedde.

Panda update 24
Ook de 24ste update was een data refresh. Deze update, die op 22 januari 2013 live ging, had een merkbare invloed op 1,2% van de Engelse resultaten.

Panda update 25
Op 15 maart 2013 kwam de 25ste update. Google heeft de update niet officieel bevestigd, het is daarom ook niet duidelijk ook niet duidelijk hoeveel effect deze update heeft gehad.

Panda update 26
Deze update wordt ook wel Panda update 4.0 genoemd en werd op 20 mei gelanceerd. De update had effect op 7,5% van de Engelse zoekresultaten.

 

Merkt of denkt u dat uw website posities heeft verloren of wilt u meer informatie, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op! Wij helpen u graag verder om uw website weer zo hoog als mogelijk in Google te laten scoren!

Toppositie in zoekmachine

Leestijd3 minuten

 

Topposities in zoekmachines – de wens van iedere onderneming

Als eigenaar van een website of webshop wilt u goed gevonden worden in Google. Vindbaarheid van uw pagina’s levert u in de meeste gevallen meer bezoeken en daardoor komt uw product of dienst vaker onder aandacht van de juiste doelgroep. Gevonden worden op Google is geen vanzelfsprekendheid, het vergt namelijk een aantal aanpassingen aan uw pagina’s en werkzaamheden in externe bronnen.

Een aantal van deze aanpassingen zijn het aantrekkelijk maken van de inhoud van uw pagina’s. Wanneer pagina’s relevante en unieke teksten bevatten zijn deze voor zoekmachine als Google kwalitatief en is de kans op goede zoekmachine posities hoger. Pagina titels en omschrijvingen kunnen commerciële- en informatieve hebben voor de zoeker van een bepaalde service of dienst, probeer hier dus ook extra aandacht aan te geven.

Goed gevonden worden in zoekmachine vergt inzet, geduld en het inzicht om uw website of webshop mee te laten groeien, door steeds positieve aanpassingen en toevoegingen aan uw pagina’s te doen.

Zoekmachines zijn de belangrijkste bron voor het verkrijgen van gericht (zoek)verkeer. Zoekende mensen zijn gericht bezig met het vinden van een bepaalde service of product. Transactie-zoekers – met een koop-intentie – zorgen doorgaans voor een hoge conversie op websites. Een toppositie bij zoekmachines is daarom nog belangrijker dan ooit te voren, want hoe lager uw pagina’s in de resultaten naar voren komen, hoe lager de kans dat er op geklikt wordt.

Wanneer u snel resultaat wilt, kunt u uw internet promotie het beste inzetten met adverteren bij Google Adwords of Google Mijn Bedrijf . Hierbij adverteert u uw pagina’s op de voor u interessante zoekwoorden en uw (lokale) doelgroep. Het nadeel bij het adverteren bij Google Adwords is dat het een investering vergt. Daarentegen krijgt u wel wel meteen kwalitatieve bezoekers verkrijgen. In tegenstelling tot Google Mijn Bedrijf. Dit kunt u volledig zelf beheren en kent verder geen kosten, behalve uw eigen tijd en inspanning. Nadeel is dat u in gunst moet komen bij Google waar het gaat om de zoekopdracht en de geografische locatie die ingevoerd wordt. Of de herkenning bij Google van een bezoeker bij u in de buurt.

Een alternatieve manier om bezoeken te krijgen die doorgaans een lagere investering vergen is het zogenaamde internet optimalisatie. Hierbij worden pagina’s aantrekkelijk gemaakt door middel van kwalitatieve teksten en meta inhoud. Offpage optimalisatie kan worden ingezet om nog meer kracht aan uw pagina’s te geven, hier vallen werkzaamheden als linkbuilding en artikels schrijven (Opmax) onder.

Bij website optimalisatie worden pagina’s aantrekkelijk gemaakt voor zoekmachines door aanpassingen in site – structuur en tekstuele componenten. De term site optimalisatie omvat een brede betekenis en bestaat uit meerdere aspecten die u in uw voordeel kan laten werken. Linkbuilding, schrijven van persberichten en schrijven van kwalitatieve teksten, zijn hier onderdeel van.

Optimalisatie betekenis? Een website optimaliseren is een gespecialiseerd- en geduldig proces waarbij kennis en ervaring Website optimalisereneen grote rol speelt. Grote zoekmachines als Google passen dagdagelijks kleine en grote veranderingen aan rondom de richtlijnen van hun zoekresultaten aan. Daarom is onderzoek en testen belangrijk om met deze steeds wisselende techniek mee te kunnen groeien. Zoekresultaten worden opgebouwd door zogenaamd zoekalgoritmes, deze algoritmes zijn de regels die bepalen hoe en welke pagina voor een bepaalde zoekopdracht verschijnt.

Het kan voorkomen dat uw pagina’s vandaag goed gepositioneerd staan voor een zoekopdracht en morgen niet meer te vinden zijn. Dit kan betekenen dat u niet binnen de regels heeft gehandeld en daarvoor een zogenaamde penalty (straf) heeft gekregen. In het ergste geval valt uw website uit de gratie van Google en bent u totaal niet meer vindbaar. Zelfs op uw eigen domeinnaam. En dat is toch helemaal niet de bedoeling.

Bij het optimaliseren van een website is het belangrijk om te weten voor welke zoekterm u uw pagina’s wilt laten scoren. Dit is onderdeel van het zogenaamde seo marketing ook wel zoekmachine marketing genoemd. Dit is een krachtige manier om grotere naamsbekendheid te genereren en uw dienst onder de goede doelgroep kenbaar te maken.

Aan de andere kant is het ook belangrijk om uw pagina’s aantrekkelijk te maken door middel van seo optimalisatie. Bij deze techniek worden titels, pagina omschrijven en teksten geoptimaliseerd om vindbaar te worden voor zoekmachines. Deze technieken staan bekend onder de term Google seo, omdat Google al jaren lang marktleider is in zoekopdrachten op het internet.

Bij het kiezen van de goede zoektermen en optimalisatie van uw pagina’s is een gulden middenweg meestal de beste route naar succes. Het kiezen van zoekwoorden waar veel concurrentie op is, maar wel aantrekkelijk door hoog zoekvolume, is het tegenovergestelde vaak een betere optie.

Als u wilt weten waar u moet starten, begin dan met een zoekmachinemarketing-onderzoek