Juridische Afdeling Webshop-eigenaren opgelet! (2014)

Leestijd2 minuten

13 juni 2014, wat zegt u deze dag? Wellicht Nederland – Spanje?

Als trotse eigenaar van uw webshop moet uw webshop aan diverse regels en wetten voldoen. Vanaf 13 juni 2014 worden sommige wetten en regels strenger. De Europese Unie heeft namelijk een wet aangenomen die uiterlijk in juni 2014 doorgevoerd gaat worden.

Deze regels zijn opgesteld om meer uniformiteit binnen Europa te creëren. Het internet heeft een grensoverschrijdend bereik, zoals u weet en vandaar dat de regels binnen de Europese Unie gelijk dienen te zijn. De bedoeling van deze richtlijnen is dat de consument in ieder land dat lid is van de EU dezelfde rechten en plichten heeft bij online aankopen. Het doel van de nieuwe wetgeving is om consumenten beter te beschermen als zij op afstand producten kopen.

Wanneer uw webshop niet voldoet aan de nieuwe wetgeving kan dit resulteren in een flinke boete van maar liefst € 450.000! (maximaal)

De onderstaande 3 aspecten zijn van belang bij de nieuwe wetgeving:

  1. Informatieverplichtingen
  2. Eisen aan het bestelproces
  3. Herroepingsplicht, retouren en terugbetalingen.

Webshop regels

Deze 3 aspecten zijn van toepassing op de onderstaande punten:

Verduidelijken van de betalingsverplichting
Bij het bestellen van producten op webshops moet het voor klanten eenduidig en duidelijk(er) zijn dat ze een betalingsverplichting aan gaan. Bestelknoppen dienen vervangen te worden door een bestelknop met de tekst: ”U gaat een betalingsverplichting aan”. Op de onderstaande afbeelding ziet u een aantal voorbeeld uit Duitsland. De wetgeving is in Duitsland reeds eerder aangescherpt.

Bestelling met betalingsverplichting

Bestelling met betalingsverplichting

Ruimere bedenktijd
Elke klant heeft vanaf juni 14 dagen (momenteel 7 dagen) de tijd om te bepalen of ze de gekochte producten retourneren. Dit herroepingsrecht gaat in op het moment dat uw klanten het product ontvangen. Als u de klant niet informeert over dit herroepingsrecht, heeft uw klant tot één jaar de tijd om een product te retourneren.

Kosten voor retourzending voor rekening van uw klant
Wanneer er kosten voor het retourneren van de gekochte producten zijn, komen deze voor rekening van de klant en niet voor u. U dient deze kosten wel duidelijk op uw webshop te vermelden.

Binnen veertien dagen terugbetaling na retourzending
Het bedrag dat uw klant voor een product heeft betaald, inclusief de verzendkosten, dient u in het geval van een retourzending, binnen 14 dagen over te boeken naar de klant. Momenteel heeft u daar 30 dagen de tijd voor.

Levering binnen 30 dagen
Gekochte producten dienen binnen 30 dagen te worden geleverd, tenzij uw klant expliciet toestemming geeft voor een langere levertijd. Overschrijdt u deze leveringstermijn, dan heeft uw klant het recht om de bestelling te annuleren.

Informatie over garantie
Als eigenaar van een webshop dient u uw klanten, voor de overeenkomst/aankoop, goed te informeren over de garantie.

Afschaffing optie achteraf betalen
Het aanbieden van de optie, achteraf betalen, is niet meer noodzakelijk.

Verplichte uitleg over klachtenprocedure
U bent verplicht om uw klanten goed te informeren over de klachtenprocedure die u hanteert.

Achteraf betalen

In samenwerking met Gielen Juridisch Advies bieden wij een EU – Check up aan zodat uw webshop voldoet aan de nieuwe regels. U ontvangt een uitgebreid rapport waarin wij aangeven wat u eventueel dient aan te passen zodat u geen boete van maximaal € 450.000, – riskeert.

Heeft u andere vragen of wilt u alleen een specifiek onderdeel laten controleren? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Voor meer en diepere informatie verwijs ik graag naar de website van Autoriteit Consument & Markt