Juridisch

Portretrecht: mag u een foto waar klanten op staan zomaar publiceren?

Leestijd3 minuten
Bron : Gielen Juridisch Advies

Portretrecht: mag u een foto waar klanten op staan zomaar publiceren?

Tijdens de social media bijeenkomst voor de ondernemersvereniging Gastvrij Roerdalen werd het onderwerp content aangehaald. Content kan bestaan uit tekst, foto’s, video’s, infographics en nog veel meer uitingen. Onverwacht werd het portretrecht aangehaald en hoe hiermee om te gaan.

Het meest actuele (20-09-2016) die we hebben gevonden, kwam van onze jarenlang bevriende partner. Gielen Juridisch Advies.

Het portretrecht

Het portretrecht maakt onderdeel uit van het auteursrecht. Het portretrecht komt in ‘beeld’ op het moment dat iemand herkenbaar is op bijvoorbeeld een foto. Met herkenbaar wordt niet alleen bedoeld dat de persoon te herkennen is door het gezicht maar ook door een specifieke lichaamshouding of de omgeving.  Dus ook al staat de persoon er niet met zijn gezicht op, maar is hij/zij bijvoorbeeld van de achterkant gefotografeerd? Ook dan is het portrecht van toepassing. Van belang is dat de persoon door bekenden te herkennen is. Is dat het geval? Dan is het portretrecht van toepassing.

Het portretrecht is van toepassing op: foto’s, schilderijen, tekeningen en zelfs op een karikatuur.

Soorten portretrecht

Of de maker toestemming nodig heeft, is afhankelijk van de situatie. De wet maakt onderscheid tussen 2 situaties:

  1. Portretten die in opdracht zijn gemaakt. Voorbeelden van portretten in opdracht zijn: een persoon gaat naar een fotograaf om foto’s van zichzelf te laten maken. Of hij gaat naar een kunstenaar om zich zelf te laten schilderen. Als hiervan sprake is dan heeft de maker (bijvoorbeeld de fotograaf of kunstenaar) de auteursrechten. De fotograaf of kunstenaar moet toestemming hebben om de foto’s of het schilderij te publiceren. Staan er meerdere mensen op de foto’s of op het schilderij dan heeft de maker toestemming nodig van iedereen.
  2. Portretten die niet in opdracht zijn gemaakt. Een voorbeeld is: bezoekers van een evenement worden gefotografeerd. Als een portret niet in opdracht wordt gemaakt dan mag de maker het publiceren en is er geen toestemming nodig, tenzij het redelijk belang van de geportretteerde geschonden wordt. Voorbeelden van een redelijk belang zijn: schending van de privacy of een commercieel belang.

Vraag toestemming

Om achteraf problemen te voorkomen en de zekerheid te hebben dat foto’s waar klanten op staan te publiceren is het verstandig om vooraf toestemming te vragen. Het vragen van de toestemming kan worden gedaan door een zgn. quitclaim.
Is een portret niet in opdracht gemaakt? Vraag dan toestemming om te voorkomen dat de foto verwijderd moet worden omdat het redelijk belang van de geportretteerde geschonden is.  Wanneer men namelijk de toestemming heeft dan kan de geportretteerde later niet claimen dat zijn redelijk belang geschonden is.

Maakt een ondernemer bijvoorbeeld foto’s tijdens een workshop en wilt hij deze publiceren op bijvoorbeeld Facebook? Dan doet hij er verstandig aan om toestemming voor publicatie te vragen aan de bezoekers van de workshop. Omdat de wet geen eisen stelt aan de toestemming kan toestemming gevraagd worden met een contract maar ook per e-mail.

Mijn advies is om de toestemming altijd schriftelijk, niet mondeling, te vragen. Het nadeel van een mondelinge toestemming is dat het lastig de bewijzen is dat de geportretteerde ook daadwerkelijk toestemming gegeven heeft.

Praktijkvoorbeeld

Een aantal dagen geleden heeft de rechter beslist dat de Volkskrant een schadevergoeding van € 1500,- moet betalen omdat ze (op de voorpagina) een foto publiceerde van iemand in een auto, tijdens de strengere controles op luchthaven Schiphol, afgelopen zomer. In deze zaak zou het redelijke belang, de privacy geschonden zijn.

Drones

Om de discussie aan te zwengelen kwam ook een discussie op gang bij het gebruik van Drones om een sfeer-video te maken. Wat zijn hier de beperkingen, want klaarblijkelijk dient men een vliegvergunning nodig te hebben en de Drone dient geregistreerd te staan. Wellicht een interessant thema waar Gielen Advies op kan reageren of een nieuwe blog over wil weiden.

Bron:Gielen Juridisch Advies

Juridische Afdeling Webshop-eigenaren opgelet! (2014)

Leestijd2 minuten

13 juni 2014, wat zegt u deze dag? Wellicht Nederland – Spanje?

Als trotse eigenaar van uw webshop moet uw webshop aan diverse regels en wetten voldoen. Vanaf 13 juni 2014 worden sommige wetten en regels strenger. De Europese Unie heeft namelijk een wet aangenomen die uiterlijk in juni 2014 doorgevoerd gaat worden.

Deze regels zijn opgesteld om meer uniformiteit binnen Europa te creëren. Het internet heeft een grensoverschrijdend bereik, zoals u weet en vandaar dat de regels binnen de Europese Unie gelijk dienen te zijn. De bedoeling van deze richtlijnen is dat de consument in ieder land dat lid is van de EU dezelfde rechten en plichten heeft bij online aankopen. Het doel van de nieuwe wetgeving is om consumenten beter te beschermen als zij op afstand producten kopen.

Wanneer uw webshop niet voldoet aan de nieuwe wetgeving kan dit resulteren in een flinke boete van maar liefst € 450.000! (maximaal)

De onderstaande 3 aspecten zijn van belang bij de nieuwe wetgeving:

  1. Informatieverplichtingen
  2. Eisen aan het bestelproces
  3. Herroepingsplicht, retouren en terugbetalingen.

Webshop regels

Deze 3 aspecten zijn van toepassing op de onderstaande punten:

Verduidelijken van de betalingsverplichting
Bij het bestellen van producten op webshops moet het voor klanten eenduidig en duidelijk(er) zijn dat ze een betalingsverplichting aan gaan. Bestelknoppen dienen vervangen te worden door een bestelknop met de tekst: ”U gaat een betalingsverplichting aan”. Op de onderstaande afbeelding ziet u een aantal voorbeeld uit Duitsland. De wetgeving is in Duitsland reeds eerder aangescherpt.

Bestelling met betalingsverplichting

Bestelling met betalingsverplichting

Ruimere bedenktijd
Elke klant heeft vanaf juni 14 dagen (momenteel 7 dagen) de tijd om te bepalen of ze de gekochte producten retourneren. Dit herroepingsrecht gaat in op het moment dat uw klanten het product ontvangen. Als u de klant niet informeert over dit herroepingsrecht, heeft uw klant tot één jaar de tijd om een product te retourneren.

Kosten voor retourzending voor rekening van uw klant
Wanneer er kosten voor het retourneren van de gekochte producten zijn, komen deze voor rekening van de klant en niet voor u. U dient deze kosten wel duidelijk op uw webshop te vermelden.

Binnen veertien dagen terugbetaling na retourzending
Het bedrag dat uw klant voor een product heeft betaald, inclusief de verzendkosten, dient u in het geval van een retourzending, binnen 14 dagen over te boeken naar de klant. Momenteel heeft u daar 30 dagen de tijd voor.

Levering binnen 30 dagen
Gekochte producten dienen binnen 30 dagen te worden geleverd, tenzij uw klant expliciet toestemming geeft voor een langere levertijd. Overschrijdt u deze leveringstermijn, dan heeft uw klant het recht om de bestelling te annuleren.

Informatie over garantie
Als eigenaar van een webshop dient u uw klanten, voor de overeenkomst/aankoop, goed te informeren over de garantie.

Afschaffing optie achteraf betalen
Het aanbieden van de optie, achteraf betalen, is niet meer noodzakelijk.

Verplichte uitleg over klachtenprocedure
U bent verplicht om uw klanten goed te informeren over de klachtenprocedure die u hanteert.

Achteraf betalen

In samenwerking met Gielen Juridisch Advies bieden wij een EU – Check up aan zodat uw webshop voldoet aan de nieuwe regels. U ontvangt een uitgebreid rapport waarin wij aangeven wat u eventueel dient aan te passen zodat u geen boete van maximaal € 450.000, – riskeert.

Heeft u andere vragen of wilt u alleen een specifiek onderdeel laten controleren? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Voor meer en diepere informatie verwijs ik graag naar de website van Autoriteit Consument & Markt